Preloader Image

Филип Угриновски

Член
Следи не:
Националност
24
Возраст
Член
Позиција

Кратка Биографија

Филип Угриновски од Скопје, има 21год. По завршување на средното медицинско образование во Панче Караѓозов како физиотерапевт, продолжува како студент на Медицински факултет на
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” – Скопје, насока физиотерапевт. Страста кон игрите ја добива од најмладите години со играње на најразлични категории на игри кои се компететивни до ден денес. Има учествувано на многубројни локални турнири во видео играта “Counter Strike Global Offensive”. Со неговото активно набљудување на сите настани поврзани со гeјмингот во последните години во нашата земја, изразува желба да учествува на истите и се приклучува на Македонската еспорт асоцијација – МЕСА.

Social