Preloader Image

Дарко Никодиновски

Член
Следи не:
Македонец
Националност
30
Возраст
Член
Позиција

Кратка Биографија

Дарко Никодиновски заменик претседател на Македонската еспорт асоцијација – МЕСА и воедно член на секторот за надворешна соработка. Повеќе од 5 години дел од GG.MK, единствениот подкаст за гејминг во Македонија. Има учествувано во организација на поголем број на настани поврзани со електронските спортови и дел од нив како кастер или главен коментатор. Првиот контакт со гејмингот го остварува на своите 4 години со игрите Soldier of fortune и Counter strike. Подоцна продолжува со игрите Dota и League of legends каде што посериозно се посветува на еспортот.

Social