Preloader Image

Иван Стошиќ

Ит сектор
Следи не:
Македонец
Националност
20
Возраст
Ит сектор
Позиција

Кратка Биографија

Иван Стошиќ е дел од секторот за истражување и надворешна соработка во македонската еспорт асоцијација – МЕСА. Во моментот го продолжува своето образование на Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство. Тој е еден од помладите членови на МЕСА, благодарение на кои структурата на електронските спортови во Македонија ќе имаат добра иднина. Во 2016та година станува дел од првата професионална еспорт организација во Македонија Mischievous eSports. Сега заедно со останатите членови на МЕСА главен фокус е да се помогне за популаризација на еспортот на македонските простори и да се отворат што повеќе можности за да се обезбеди успех на локалните играчи.

Social