Preloader Image
  /  

Archive

Константин Пејоски

Претседател

Давид Николовски

Генерален Секретар

Никола Франц

Сектор за истражување

Александар Пауноски

ИТ СЕКТОР

Момчило Деловски

ПР и ком. менаџмент

Александар Младеновски

Човечки ресурси

Дамјан Илиевски

League of Legends

Мабела Трендафилова

Проект Менаџер

Хамид Ариф

Продуцент

Иван Стошиќ

Ит сектор

Дарко Никодиновски

Член

Филип Угриновски

Член

Дарко Никодиновски

Fortnite и League of Legends

Момчило Деловски

CS:GO, DOTA и Clash Royale

Венцислав Козаровски

CS:GO
Social