Preloader Image
  /  

Archive

Александар Пауноски

ИТ СЕКТОР

Момчило Деловски

ПР и ком. менаџмент

Александар Младеновски

Човечки ресурси

Незир Ќеримоски

Раководител на ИТ Сектор

Ненад Милосављевиќ

Дигитален Маркетинг и Сектор за истражување

Мабела Трендафилова

Проект Менаџер

Хамид Ариф

Ит сектор

Иван Стошиќ

Ит сектор

Дарко Никодиновски

Член

Филип Угриновски

Член
Social